İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA
HESAPLARI

okumapusulasi@gmail.com

Bir Sorum Var

[dwqa-submit-question-form]

SORU & CEVAPCategory: GenelBitcoin adıyla git gide yayılmaya başlayan sanal para birimi helal midir?
Ahmet Cemal asked 9 months ago

– Bitcoin adıyla git gide yayılmaya başlayan bir sanal para birimi var. Sanal olması ve her türlü spekülasyona açık olması beni kuşkulandırdı. Bunun helal olup olmadığı hakkındaki görüşünüz ve gerekçeniz nedir?
– 2009 yılında ortaya çıkan ve merkezi bir yönetimi bulunmayan, hakkında çok farklı şeyler söylenen dijital para birimi bitcoin alıp-satmak, yatırım amaçlı bulundurmak (altın bulundurmaya benzer şekilde) caiz midir?

2 Answers
Best Answer
pusula Staff answered 9 months ago

Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt ya da metal nesnedir. Sanal para ise; arkasında herhangi merkezi finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkan tanıyan her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir.
Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Sanal paralar her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması arkasında merkezi bir finansal kurumun bulunmayışı ve devlet teminatı altında olmaması sebebi ile para olarak değerlendirilemez. Ayrıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir.

İsa Yatalak answered 8 months ago

\”Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır.\” Bu cümle çek gibi özel kurumların bastırdığı, bastığı senetlerin ya da şahıslar arasında hazırlanmış özel senet ve çeklerin de para hükmünde olmayacağı manasına mı gelmektedir. Öte yandan farklı devletlerin bastırmış olduğu paralar ile ilgili hüküm nasıl verilecektir. Mesela BM tarafından tanınmayan Trandinyester gibi ülkelerin para birimleri ile ilişkili nasıl bir hükme varılabilir? Ortada bir devlet olduğuna hangi şartlar altında hüküm verilebilir? Dahası, kriptiparaların paradan ziyade mal gibi değerlendirilir mal gibi alınıp satılması mümkün değil mi? Sonuçta insanların değer verdiği ve ödeme yapmak istediği bir şey. Dinen bana ya da tüzel bir şahsa ait olan bir malın satılamayacağı, el değiştiremeyeceği bir durum söz konusu mu? Eğer böyle bir durum söz konusu ise bu durumun kriptoparalar için geçerli olmasının sebepleri nelerdir? \”meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi\” Bu argümanın geçerliliği de beni tatmin etmiyor, eminim yalnız da değilim. Şu ana kadar, şu anda da meşru olmayan işlerde değerinin devler otoritesinden almış ya da altın gibi zati bir değere sahip metalar kullanılmıştır. Esasında canlı para ya da zati değere sahip malların denetimi gerek, devlet gerekse özel şahıs ve kurumların iradesinden ötededir. Devlet benim cebimdeki parayı bilemez, ben sizin cebinizdeki. Kriptoparaların ise sahipleri en azından rumuzları ile eşleştirilebilmekte ve yapılan işlemler herkese açık şekilde kaydedilmektedir. Spekülasyon kavramı sorunun asıl halinde belirtildiğinden ötürü ayrıca üzerinde durmak istiyorum. Serbest piyasa ekonomilerinde spekülasyon legaldir. Her türlü serbest piyasa ekonomisinde her daim spekülasyon mevcuttur.  Bu ek bilgi ve yorum da göz önünde bulundurulduğunda normal ekonomik sistem içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmak caiz midir? Ne ölçüde ne şartlar altında caizdir?    Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim.  

Your Answer